ULTIMA ACADEMY 14/9

Ultima Academy
Samtaler +
torsdag, 14. september
Ultima Academy er en rekke samtaler, foredrag og workshoper for deg som er interessert i å vite mer om ideene som ligger til grunn for årets festival.

Fartein Valen-prosjektet – avrundingsseminar
Nasjonalgalleriet/Auditoriet, Universitetsgata 13, Oslo
14/9, kl. 10 – 16 
Fri entré

Forskingsprosjektet Fartein Valen - atonal nybrottsmann og modernistisk tradisjonsbærer har pågått i regi av Universitetet i Oslo siden 2012, og rundes av med et seminar under Ultima Academy.

I prosjektet har det blitt forsket på komponisten fra Valevåg fra ulike innfallsvinkler: fra kritiske edisjoner og katalogisering av verk til samling av alle Valens brev mellom to permer, musikkestetisk analyse og kulturhistoriske studier. I tillegg har en rekke utøvere bidratt med fortolkninger og som samtalepartnere underveis. Seminaret vil gi innblikk i bredden av dette arbeidet.
Interesserte er velkommen til å delta på hele eller deler av dagen, lunsj inkludert.

Velkommen også til panelsamtale og filmvisning i regi av Valenprosjektet og Ultima Academy fredag 15/9 kl. 14 - 16.30 på Sentralen.

Prosjektet er støttet av Norges Forskingsråd.
Ultima Academy er støttet av Norsk Komponistforening.

 

 

ULTIMA ACADEMY 14/9

10:00

Fri entré