Barnas Ultima-dag

Ultima søker produksjoner til Barnas Ultima-dag 

Lager du eksperimentell og nyskapende musikk/prosjekter tilpasset barn? Ultima søker programforslag til Barnas Ultima-dag, søndag 19. september 2021.

Barnas Ultima-dag er Ultimafestivalens egen samtidsmusikkfestival for barn. Dagen er tettpakket med aktiviteter, der barna får lytte til ukjente og spennende lyder og oppleve nye verdener.

Til denne dagen søker vi nyskapende og eksperimentelle verk og produksjoner i ulike formater: installasjoner, konserter, audiovisuelle og interaktive prosjekter. Produksjonene må være tilpasset dagens smittevernsituasjon.

Søknadsfrist: 1. mai 2021.

Ultima dekker honorar og kostnader knyttet til gjennomføring av forestillingen 19. september. Involverte utøvere må være bosatt i Norge.

Send søknad med prosjektbeskrivelse, teknisk rider, budsjett og CV for de involverte til program@ultima.no.

Merk e-posten med "Programforslag BUD 2021".

Legg gjerne ved lenker, bilde- og video-dokumentasjon dersom dette er tilgjengelig.

Barns Ultima