Julius Eastman

Julius Eastman: Minimalisten tiden glemte

På årets Ultimafestival er to kvelder viet den avantgardistiske komponisten Julius Eastman, en av de mest gåtefulle figurene i amerikansk minimalisme. 

13. september kommer musiker, DJ og forfatter Jace Clayton, også kjent som DJ/rupture til Kulturkirken Jakob med prosjektet Julius Eastman Memorial Dinner. Kvelden etter fremfører Apartment House Eastmans Femenine samme sted.
Sikre deg billett til konsertene nå!

Julius Eastman kan også oppleves på nyMusikks festival Only Connect på Sentralen lørdag 20. mai. 

Julius Eastman