Yngvil K. Rollands installasjon Bodies and Heads

Siste mulighet til å se Rollands installasjon Bodies and Heads torsdag 15. september

På grunn av et stort arrangement for flere hundre barnehagebarn i regi av Kulturtanken / Rikskonsertene og Ultima fredag 16/9 må vi dessverre ta ned Yngvil K. Rollands installasjon Bodies and Heads. Siste mulighet til å se Rollands installasjon på Sentralen blir torsdag 15. september.