Ultima 2019

Ultima 2019: Traditions under Pressure

Nordens største festival for ny musikk finner sted mellom 12. og 21. september 2019. Den vil som vanlig arrangeres på mange av Oslos forskjellige spillesteder, i alt fra store konsertsaler til kirker, gallerier og mer.

Temaet som binder flere av årets Ultima-arrangement sammen, er Traditions under Pressure. Dette reflekterer den moderne musikkens rolle til å konstant stille spørsmål, og å flytte grensene for hva vi er vant med å lytte til. Og måten samtidsmusikk bygger på en lang tradisjon med konvensjonell og eksperimentell musikk, som forsetter å bøye og strekke seg inn i nye former. Hvordan utfordrende musikk speiler utfordrende tider: i livet og i kunsten er konvensjoner og tradisjoner i ferd med å undergå radikale forandringer og forvrengninger i møtet med populistisk politikk, klimakrise, krig, migrasjon og katastrofekapitalisme.

Ultima 2019 inkluderer et stort antall varierte stilarter, lyder, formater og utøvere: fra folkelige uttrykksformer som kolliderer med avantgardistiske komposisjoner, til høyteknologiske produksjoner med 3D-modellering og virtuelle virkelighetsmaskiner. Følg med i ukene som kommer for mer informasjon om de forskjellige arrangementene.