Ultima søker

Ultima søker direktør og kunstnerisk leder

Stiftelsen Ultima Oslo Contemporary Music Festival har gjennom mer enn 25 år vært en av Europas ledende arenaer for samtidsmusikk og er under stadig positiv utvikling. Festivalen er utstillingsvindu og spydspiss for ny norsk musikk, og er en viktig møteplass for internasjonale interessenter og aktører. Ultima er et samarbeid mellom 17 profesjonelle kunstinstitusjoner. Ultimas leder går over i en annen sentral stilling i norsk kulturliv og vi søker derfor ny

Direktør og kunstnerisk leder

Stillingen er en åremålsstilling med tre til fem års varighet med mulighet for forlengelse. Tiltredelse senest 1. oktober, men det er ønskelig at den som ansettes kan følge årets festival (7.-16. september).

Vi ønsker en modig og fremsynt leder med kapasitet til å videreutvikle festivalen gjennom kreativ programmering, aktivt samarbeid med stiftelsens medlemmer og andre nasjonale og internasjonale kulturaktører. 

Ansvar og oppgaver

 • Ansvar for festivalens kunstneriske program
 • Ansvar for videreutvikling av festivalen
 • Overordnet ansvar for økonomi og daglig drift
 • Sørge for et aktivt og godt samarbeid med medlemmene, norsk og internasjonalt kunstliv, myndigheter og andre samarbeidsparter og aktører

Kvalifikasjoner

 • Sterk musikkfaglig kompetanse
 • Meget god oversikt over norske og internasjonale bevegelser innen samtidsmusikk og relaterte kunstformer
 • Dokumenterte resultater fra festivalledelse eller tilsvarende lederkompetanse
 • Gode samarbeidsevner med stor fleksibilitet
 • Administrativ kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Nasjonalt og internasjonalt nettverk

Personlige egenskaper og egnethet blir vektlagt og stillingen kan i noen grad tilpasses rett person.

Søknad sendes innen 27. februar til stilling@ultima.no.
Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Odd Gullberg (oddgullberg@aol.com).

Flaggborg 2016

Sentralen fasade