Invitasjon til komposisjons-workshop

Komposisjons-workshop: Songs for an open space

Ultima og Oslo Domkor inviterer unge komponister til workshop med den fransk-libanesiske komponisten Zad Moultaka i Ultimas åpningshelg (15. -16. september) i Oslo domkirke.

Deltakerne skal skrive et akustisk verk på 3 - 5 minutter over en religiøs tekst – f.eks. en bibeltekst eller et messeledd – for inntil 8 stemmer (SSAATTBB) a cappella. Under workshopen får de undervisning og veiledning fra Zad Moultaka, og sangere fra Oslo Domkor skal fremføre verket.

Ønsker du å delta, fyll ut dette påmeldingsskjemaet innen 19. august. Tilbakemelding blir gitt innen 22. august.

Deltakerne skal levere sine verk til workshopen innen onsdag 12. september. Verket sendes som PDF til post@oslodomkor.no og torunn@ultima.no.

Program:
Lørdag 15. september

Kl. 10 - 12: Zad Moultaka møter deltakerne og dirigent Vivianne Sydnes. Gjennomgang av verkene, veiledning
Kl. 12 - 15: Egenarbeid for deltakerne. Zad Moultaka er tilgjengelig for spørsmål
Kl. 15 - 18: Øvelse med Oslo Domkor

Søndag 16. september
Kl. 10 - 12: Møte med deltakerne, Zad og Vivianne. Oppsummering fra lørdag, videre veiledning.
Kl. 12 - 14: Egenarbeid for deltakerne
Kl. 14 - 17: Korøvelse
Kl. 17.30: Uformell fremvisning av verkene

Zad Moultaka (1967–)
Zad Moultaka er født i Libanon og begynte sin karriere som pianist. Siden 2003 har han hatt komposisjon som sitt hovedvirke. Han har skrevet mange musikalske verk med stemmen i sentrum – fra soloverk til opera. Moultakas musikk kombinerer basisaspektene av vestlig musikk som strukturer, notasjon og tegn med melodier, rytmer og modalitetene i arabisk musikk. Han har samarbeidet med utøvere fra hele verden, bl.a. 2e2m, Ars Nova, Nederlands radiokor, Nouvel Ensemble Moderne i Montréal og Neue Vocalsolisten Stuttgart.

Oslo Domkor
Oslo Domkor er hovedkoret i Oslo domkirke og Norges fremste kirkekor. Korets aktiviteter spenner fra gudstjenester og konserter med store kirkelige verker til ensembleprosjekter med både gammel og nyskrevet musikk. Oslo Domkors kunstneriske leder og dirigent er Vivianne Sydnes, domkantor i Oslo og professor i kordireksjon ved Norges musikkhøgskole.

Zad Moultaka(Foto: Catherine Peillon)