Remake 2019: Ikke bare hvitt

fredag 13. september
Økologisk deep-listening i årets Remake

Remake 2019: Ikke bare hvitt 
Kulturkirken Jakob/Krypten
13/9, kl. 15 – 23 (Åpning, del av Oslo kulturnatt)
Fri entre
Utstillingen står til 19/9 (se åpningstider under) 

Ultimas årlige prosjekt, Remake, oppfordrer unge til å engasjere seg i samtidsmusikk. Årets utgave tar for seg festivalens åpningsverk, Lasse Thoresens Lyden av Arktis (12/9).
Med sitt miljøtema og fokus på naturlyder, er Lyden av Arktis ideelt materiale for videregående elever å fordype seg i, og her har elever fra Oslo undersøkt verket i sammenheng med ideen om ritualer. 

På en workshop ledet av komponist og lydkunstner Bjarne Kvinnsland, har elevene samlet, analysert og prosessert lyder av snø, is og rennende vann (ved hjelp av en spesiell mobilapp utviklet til dette prosjektet). I løpet av prosessen har de lært om spektromorfologi og virtuos lytting.

Den endelige produksjonen ble ferdigstilt i Notams studio i Oslo, og resultatet er et nytt og selvstendig lydverk som vises på en utstilling og i en serie fremføringer i krypten under Kulturkirken Jakob.

14/9: 12 – 14 
15/9: 15 – 17
16/9: 17 – 19
17/9: 18 – 20
18/9: 18 – 20
19/9: 17 – 19

I samarbeid med Kunst, design og arkitektur på Elvebakken videregåenende skole.
Remake er en del av Ulysses Network og Creative Europe-programmet i EU.

(Foto: Atle Næsheim)

 

Remake 2019: Ikke bare hvitt

Kulturkirken Jakob 15:00

Fri entré