Dark Future: Morton, Walshe, Kirkegaard, Høeg

lørdag 14. september

Ultima Context
Dark Future
Deichman Grünerløkka
14/9, kl. 14
Fri entre

Timothy Morton, Jennifer Walshe, Jacob Kirkegaard, Elida Høeg
Rob Young – moderator

Klimakrise, miljøødeleggelse, falske nyheter og svarte penger er noen av temaene som bidrar til et dystopisk syn på fremtiden. I denne samtalen som vil foregå i skjæringspunktet mellom musikk, filosofi og økologi, vil panelet diskutere eksistensielle trusler mot planeten og menneskeheten.

Kvelden før presenterer professor Timothy Morton og den irske komponisten Jennifer Walshe sin multimedia-performance TIME TIME TIME på Operaen. Morton regnes som en av de mest dynamiske nye filosofene og litteraturviterne, og en proponent til «objektorientert ontologi». I verket kombineres hans idéer om massedistribuerte objekter som overgår det lokale, Jennifer Walshes anarkistiske flyt av spoken word-tekster og radikale tilnærming til lyd. I denne samtalen tar de blant annet for seg verkets opprinnelse og tematikk, årsakssammenheng, hyperobjekter og global oppvarming.

Installasjonen/performancen Testimonium av den danske lydkunstneren Jacob Kirkegaard er et annet Ultima-verk som omhandler miljøspørsmål. Sammen med journalist Elida Høeg, vil kunstnerne snakke om problemet med å bruke kunst til å uttrykke klimafaren: hvordan møte utfordringen uten å estetisere den?

Samtalen er på engelsk.
Produsert i samarbeid med Deichman Grünerløkka.

Dark Future: Morton, Walshe, Kirkegaard, Høeg

Deichman Grünerløkka 14:00

Fri entré