Seminar: New Odysseys

Ultima Context
Samtaler +
tirsdag 18. september
Migrasjon – geopolitisk og kulturell – er det gjennomgående temaet for årets Ultimafestival.

Seminar: New Odysseys
Skatten, Tøyen Torg
18/9, kl. 9.30 - 15.30
Fri entré med registrering her innen 14/9
Lett servering

Under dette kulturelle og politiske seminaret på Tøyen ønsker Ultima å sette søkelyset på hvordan et større mangfold av stemmer kan bli hørt i norsk kulturliv. Seminaret tar også for seg utfordringene og mulighetene ved migrasjon innenfor samtidsmusikken og andre kunstformer.

Hvordan kan innvandring og globalisering berike den norske samtidsmusikkscenen? Hvordan kan norsk kulturliv ta sitt ansvar for å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, både når det gjelder samfunnets sammensetning og hva som presenteres på scenen, i utstillingsrom og på andre arenaer?

Seminaret er todelt: 

  1. Presentasjoner og paneldiskusjon

Thomas Gammeltoft-Hansen (forskningsdirektør ved Raoul Wallenberg-instituttet for menneskerettigheter og internasjonal humanitærrett ved Lunds universitet) forklarer mønstrene innen migrasjon i vår tid, sett fra et globalt perspektiv.

George Lewis (amerikansk komponist, forfatter og musikkprofessor ved Columbia University i New York) tar for seg sammenhengene mellom migrasjon og musikk samt hvordan samtidsmusikkverdenen kan fremme mangfold.

Panel: George Lewis, kunstner Amina Sahan og kunstner Hanan Benammar diskuterer mangfold og identitetspolitikk. Debatten ledes av Anne Hilde Neset, direktør for Kunstnernes Hus.

  1. Workshop – Making a Bigger Picture

Moderator: Hilde Maisey, TrAP

Publikum, kunstnere, kulturledere og alle andre interesserte inviteres til å bli med på en idéworkshop. Målet er å styrke samarbeidet på tvers av kunstformene og utvikle konkrete tiltak for økt mangfold i kunst- og kulturlivet. Hva bør vi begynne med i Oslo?

I samarbeid med TrAP og Oslo World.

Ultima Context er støttet av Norsk Komponistforening, Fritt Ord og Bergesenstiftelsen.

Seminar: New Odysseys

Skatten, Tøyen Torg 09:30

Fri entré